Kliknutím do mapy zvolte bod zájmu, případně vyberte požadované katastrální území. Organizace, které jsou v dané oblasti oprávněny provádět archeologický výzkum se zobrazí vpravo.
V okruhu km archeologický výzkum v posledních 5 letech prováděly organizace uvedené v tabulce níže. Organizace jsou řazeny sestupně dle počtu archeologických výzkumů v zadané vzdálenosti.

Výzkumy v zadané vzdálenosti

Na zadaném území mohou archeologický výzkum provádět organizace uvedené v tabulce níže. Organizace jsou řazeny vzestupně dle velikosti území, na kterém jsou oprávněny provádět archeologický výzkum.

Oprávnění ve vybrané oblasti

Oprávnění na celé území ČR


Celkem evidujeme organizací.

Poster

Poster z konference Počítačová podpora v archeologii 2022:

O Aplikaci

Aplikace je součástí infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR) a
je provozována Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. (ARÚ) a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. (ARÚB).

Zdroje

Informace o organizacích jsou čerpány přímo ze smluv uzavřených mezi Akademií věd České Republiky (AV ČR) a konkrétními organizacemi, veřejných rejstříků, webových stránek daných organizací a seznamu oprávnění udělených Ministerstvem kultury ČR (MK ČR).
Data o provedených výzkumech a jejich poloze jsou čerpána z Archeologické mapy ČR (AMČR).

Správa dat a uživatelů

V případě potřeby nás prosím kontaktujte na emailu info@amapa.cz.

 • Podpora pro oblast Čech:
  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. amcr@arup.cas.cz;
 • Podpora pro oblast Moravy a Slezska (vč. kraje Vysočina):
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. amcr@arub.cz.

Citujte jako

Pajdla, P. 2023: Mapa archeologických organizací [Map of Archaeological Organizations].
DOI: 10.5281/zenodo.8178384. Zdrojový kód: https://github.com/ARUP-CAS/aiscr-oao, aplikace: https://oao.aiscr.cz/.

Aktualizace

Poslední aktualizace dat proběhla 10. 7. 2024. Verze 2.0.1.

Data

Data pro jednotlivé organizace lze stáhnout ve formátu GeoPackage (.gpkg). Data jsou zveřejněna pod licencí Creative Commons Uveďte původ – Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní ( CC BY-NC 4.0).

Struktura dat

Soubor pojmenovaný oao_<IČO>_<datum aktualizace>.gpkg obsahuje následující vrstvy (převedené do S-JTSK, EPSG:5514):

 • OAO Metadata – Adresní bod vybrané organizace.

  • ico – IČO organizace.
  • nazev_zkraceny – Název používaný v heslářích AMČR.
  • nazev – Oficiální název organizace.
  • adresa – Adresa organizace.
  • app – Odkaz na stránku organizace v této aplikaci.
  • web – Webové stránky organizace.
  • email – Emailová adresa organizace.
  • mk_id – Spisová značka oprávnění uděleného MK ČR.
  • mk_from / mk_to / mk_neomezena – Platnost oprávnění MK ČR.
  • av_from / av_to / av_neomezena – Platnost dohody s AV ČR.
  • note – Poznámka.
 • OAO Polygon – Polygon působnosti vybrané oragnizace.

  • ico – IČO organizace.
  • area – Plocha polygonu působnosti organizace (km2).
 • OAO Grid – Čtvercová síť s počtem výzkumů organizace odvozená z čtvrtinových kvadrantů Kartierung der Flora Mitteleuropas (KFME) o původní velikosti čtverců 5’ z. š. × 3’ z. d. (zhruba 6 × 5,5 km).

  • ico – IČO organizace.
  • ctverec – Unikátní identifikátor daného čtverce.
  • value – Počet výzkumů organizace v daném čtverci.
  • scaled – Logarytmicky škálovaný počet výzkumů v daném čtverci.

Vytvořeno v . Zdrojový kód je dostupný na GitHub, pokud najdete chybu, neváhejte přidat issue.

Not found