Kliknutím do mapy zvolte bod zájmu. V okruhu km archeologický výzkum v posledních 5 letech prováděly organizace uvedené v tabulce níže. Organizace jsou řazeny sestupně dle počtu archeologických výzkumů v zadané vzdálenosti.

Výzkumy v zadané vzdálenosti

Kliknutím do mapy zvolte bod zájmu. Na zadaném území mohou archeologický výzkum provádět organizace uvedené v tabulce níže. Organizace jsou řazeny vzestupně dle velikosti území, na kterém jsou oprávněny provádět archeologický výzkum.

Oprávnění ve vybrané oblasti

Oprávnění na celé území ČR


Celkem evidujeme organizací.

Poster

Poster z konference Počítačová podpora v archeologii 2022:

O Aplikaci

Aplikace je součástí infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR) a
je provozována Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. (ARÚ) a
Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. (ARÚB).
V případě potřeby nás prosím kontaktujte na emailu info@amapa.cz.

Správa dat a uživatelů

  • Podpora pro oblast Čech:
    Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. amcr@arup.cas.cz;
  • Podpora pro oblast Moravy a Slezska:
    Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. amcr@arub.cz (vč. kraje Vysočina).

Zdroje dat

Informace o organizacích jsou čerpány přímo ze smluv uzavřených s konkrétními organizacemi,
veřejných rejstříků, webových stránek daných organizací a seznamu oprávnění udělených Ministerstvem kultury ČR.
Data o provedených výzkumech a jejich poloze jsou čerpána z Archeologické mapy ČR (AMČR).

Poslední aktualizace dat proběhla 6. 2. 2023.

Oznámení o stavebním záměru

Pro oznámení o stavebním či jiném záměru využijte prosím online formulář zde.


Vytvořeno v . Zdrojový kód je dostupný na GitHub, pokud najdete chybu, neváhejte přidat issue.

Not found