Kliknutím do mapy zvolte bod zájmu. V okruhu km archeologický výzkum v posledních 5 letech prováděly organizace uvedené v tabulce níže. Organizace jsou řazeny sestupně dle počtu archeologických výzkumů v zadané vzdálenosti.

Výzkumy v zadané vzdálenosti

Kliknutím do mapy zvolte bod zájmu. Na zadaném území mohou archeologický výzkum provádět organizace uvedené v tabulce níže. Organizace jsou řazeny vzestupně dle velikosti území, na kterém jsou oprávněny provádět archeologický výzkum.

Oprávnění ve vybrané oblasti

Oprávnění na celé území ČR


Celkem evidujeme organizací.

O Aplikaci

Aplikace je součástí infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR) a
je provozována Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. (ARÚ) a
Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. (ARÚB).

Správa dat, uživatelů a podpora pro oblast Čech

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. amcr@arup.cas.cz

Správa dat, uživatelů a podpora pro oblast Moravy a Slezska

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. amcr@arub.cz (vč. kraje Vysočina)

Zdroje dat

Informace o organizacích jsou čerpány přímo ze smluv uzavřených s konkrétními organizacemi,
veřejných rejstříků a webových stránek daných organizací.
Data o provedených výzkumech a jejich poloze jsou čerpána z Archeologické mapy ČR (AMČR).

Poslední aktualizace dat proběhla 20. 7. 2022.

Další informace

Seznam oprávnění udělených Ministerstvem kultury ČR.

Seznamy dohod uzavřených s Akademií věd ČR na stránkách ARÚ a ARÚB.

Oznámení o stavebním záměru

Pro oznámení o stavebním či jiném záměru využijte prosím online formulář zde.


V případě potřeby nás prosím kontaktujte na emailu info@amapa.cz.
Zdrojový kód je dostupný na GitHub, pokud najdete chybu, neváhejte přidat issue.

Vytvořeno v od

Not found